Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri 2017-06-07T18:28:55+00:00

Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri

Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri, binalarda müzik yayını ve acil durumlarda insanların tahliyesi için kullanılırlar. Müzik yayınında amaç insanların bulunduğu hacimlerde hoş bir ambiyans sağlamak iken, acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır.

Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, zon sayısı, hacimlerin akustik yapısı ve istekler sistemin yapısını belirlemektedir. Tek zondan, yüzlerce zona, tek anons noktasından, yüzlerce anons noktasına kadar farklı büyüklükte sistemlerin tesis edilmesi mümkündür.

Acil Anons Sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir.

NOKTA BYS olarak tesis ettiğimiz Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri’nde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir ve sürekli olmasını da sağlamaktır.