Aydınlatma Otomasyon Sistemleri 2017-06-07T18:28:56+00:00

Aydınlatma Otomasyon Sistemleri

Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık %20’si aydınlatmada kullanıldığı bilinmektedir. Aydınlatmada kullanılan enerjiden, konforumuzu azaltmadan tasarruf edilmesi öncelikle verimliliği yüksek yapay ışık kaynakları kullanarak ve aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ile mümkündür. Aydınlatma Otomasyon Sistemleri mekanda bulunan her tür aydınlatma armatürünün lokal haberleşme hatları üzerinden tek bir noktadan otomatik kontrol edildiği sistemlerdir.

KNX, EN 50090‘la uyumlu bina otomasyon teknolojileri için geliştirilmiş dünyanın tek açık standardıdır.

KNX ile birlikte ayrı ayrı kontrol edilen fonksiyonlar tek çatı altında toplanmıştır. Sistemdeki her elemanın kendi adresi vardır. Kurulu sistemde, mevcut tesisata hiç dokunmadan değişiklikler yapılabilir. Sistem ihtiyaçlar doğrultusunda rahatlıkla genişletilebilir. İki telli düşük voltajlı bir Bus hattına bağlanan anahtar, termostat, dedektör vb. sensörler ile aynı hatta bağlanan sürücü cihazlarından (on/off, dimmer, motor sürücü vb.) oluşmaktadır. Sistemin işletilmesi için kontrol panosu veya bir bilgisayara ihtiyaç duyulmamaktadır.

Cihazlar, bağlı oldukları Bus hattı üzerinden birbirleriyle haberleşerek merkezi bir kontrol ünitesi olmaksızın bağımsız olarak işlevlerini yerine getirirler. Bu da sistem üzerinde çok yaygın ve güvenli bir kontrol / otomasyon imkânı sağlamaktadır.

NOKTA BYS olarak tesis ettiğimiz KNX Aydınlatma Otomasyon Sistemleri, binanın yaşam süresi göz önüne alındığında kısa denebilecek bir zaman aralığında kurulum maliyetlerini amorti edip, enerji tasarrufu başta olmak üzere bakım ve işletme giderlerinde de ciddi bir azalma sağlamaktadır.