Enerji Otomasyon Sistemleri 2017-06-07T18:28:56+00:00

Enerji Otomasyon Sistemleri

Enerji tasarrufu ve kaynakların korunması, kamu ve özel sektörde en öncelikli hale gelmiştir. Bu öncelikler doğrultusunda, sürdürülebilir bina yönetimleri, enerji  kullanımı ile kullanıcı konforu arasında gerçek bir denge oluşturmaktadır. Enerji’nin yaşamsal bir kaynak olarak hiç olmadığı kadar önemli hale geldiği günümüzde, enerjinin kontrol altına alınması, verimli işletme ve tüketim koşullarının oluşturulması için bir ilk adım ve başlangıç noktası haline gelmiştir.

5627 sayılı 2 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanıp, uyulmadığı takdirde doğacak idari para cezası düzenli olarak güncellenmekte olan ve en son 1 Ocak 2015’de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ile işletme ve binalarda; enerjinin izlenmesi ve kontrol edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Enerji verimliliği konusunda uzman olan teknik ekibimizle; hem enerjinin izlenmesi (Power Monitoring) hem de enerjinin kontrol edilmesi (Power Scada), ana dağıtım panoları dahil tüm prosesiyle beraber eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Kurmakta olduğumuz enerji otomasyon sistemleri genel olarak, tesislerde bulunan trafoların, jeneratörlerin, alçak gerilim (AG) panolarının ve şalterlerinin durum ile arızalarının izlenmesi ve kumanda edilmesi, orta gerilim (OG) kesici ve ayırıcılarının izlenmesi ve kumandası, enerji analizörleri veya güç dönüştürücü cihazlar kullanılarak akım, gerilim, güç, güç faktörü, aktif reaktif enerji tüketimlerinin izlenmesini, koruma rölelerinin izlenmesini ve kumanda edilmesini sağlamaktadır. Ek olarak sistemde oluşan alarm, arıza durumlarından operatörlerin gerçek zamanlı olarak haberdar edilmesi, sistemin enerji tüketiminin raporlar halinde düzenlenip operatörlerin değerlendirmelerine sunulması da Enerji Otomasyon Sistemleri’nin yaptığı işler dahilindedir.