Alçak Gerilim ve Pano Çözümleri 2017-10-20T12:36:38+00:00

Alçak Gerilim ve Pano Çözümleri

NOKTA BYS Bina yönetim sistem uzmanı olarak, enerji ve kontrol sistemini bir bütün olarak ele almakta; bir yazılımcı hassasiyetiyle güç sistemlerinin omurgaları olan elektrik panellerinin projelendirilmesi, tasarımı, üretimi ve tesis edilmesi konularında hizmet vermekteyiz.

 Hizmetlerimiz

 • Güç Hesapları
 • Projelendirme
 • Panel Tasarım
 • Optimizasyon (Optimum Ekipman Kullanımı Fayda / Maliyet Optimizasyonu)
 • Süpervizyon
 • Devreye Alma
 • Test
 • Enerji Kalite Ölçümleri

Çözümlerimiz

 • Ana Dağıtım Panelleri
 • Tali Dağıtım Panelleri
 • Enerji Kalitesi Yönetim Panelleri (Kompanzasyon, Pasif – Aktif Filtre, IT)
 • MCC Panelleri
 • DDC – PLC Panelleri
 • RTU Panelleri