Temiz Oda Otomasyon Sistemleri 2017-06-07T18:28:55+00:00

Temiz Oda Otomasyon Sistemleri

Temiz odalar; hava kaynaklı partiküllerin boyut ve miktarı, hava basıncı, hava akış şekli, sıcaklık, nem, mikroorganizmaların miktarı, aydınlatması, kuruluş amacına göre varsa titreşim miktarı, elektrostatik yükleri kontrol altında olacak şekilde dizayn ve inşa edilen ve bu konudaki standartlara uygun olarak kullanılan mahallerdir. NOKTA BYS olarak gerçekleştirdiğimiz “Temiz Oda Otomasyon Sistemleri”nin bazı uygulama alanları aşağıdaki gibidir.

Tpn Odası: TPN Solüsyonlarının güvenli ve steril bir ortamda hazırlanabilmesi için homojen ve pozitif basınç özelliğine sahip dikey hava akımlı, hepa filtreler ile donatılmış çalışma odasıdır.

Kemoterapi Odası: Antineoplastik ilaçların güvenli ve steril bir ortamda hazırlanabilmesi için homojen ve negatif basınç özelliğine sahip dikey hava akımlı, hepa filtreler ile donatılmış çalışma odasıdır.

TPN ve Kemoterapi odaları , havasındaki partikül konsantrasyonu kontrol edilebilen, partiküllerin oda içine girişi ve odada bulunmasını minimale indirecek şekilde yapılmış, nem, ısı, basınç gibi diğer parametrelerin de ayarlanabildiği bu temiz odalarda ;dolum yapılan cihazların bulunduğu çalışma tezgahında Class 100, çalışma odası içerisinde Class 10.000 standartlarında hava ortamı sağlanır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarları: Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir.